Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.3.2011

Inflationen i februari 3,3 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknar tilltog i februari till 3,3 procent. I januari var den 3,0 procent. Att inflationen tilltog berodde främst på högre bostadshyror samt dyrare livsmedel och alkoholfria drycker.

Inflationsmätare i Finland, februari 2011

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 102,4 3,3 % 0,6 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 794    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 113,4 3,5 % 0,8 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 112,7 2,9 % 0,8 %

I februari steg konsumentpriserna främst på grund av dyrare bränslen, livsmedel och alkoholfria drycker samt dyrare el, aktielägenheter och fastigheter jämfört med året innan. Också hyreshöjningarna inverkade på inflationen. Inflationen dämpades i februari av att hemelektronik, receptbelagda läkemedel, samtalsavgifter och utrikes flygresor blev billigare jämfört med året innan.

Från januari till februari steg konsumentpriserna med 0,6 procent. Detta berodde främst på att livsmedel och kläder blev dyrare samt på högre hyror.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om 483 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2005=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi). Den nya användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 ska publiseras senare i vår.

Inflationen i euroområdet 2,4 procent i februari enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i februari 2,4 procent. I januari var den 2,3 procent. Motsvarande inflation i Finland var i februari 3,5 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter, brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för februari den 16 mars. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 2,9 procent i februari

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i februari 3,5 procent och av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 2,9 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter hade en sammanlagd prishöjande effekt på 0,6 procentenheter på årsnivå. Månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet var i februari 0,8 procent. Inga skatteändringar skedde i februari.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i januari 3,1 procent och av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 2,5 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter hade en sammanlagd prishöjande effekt på 0,6 procentenheter på årsnivå. Månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i januari 0,4 och av konstantskatteindexet 0,0 procent. I januari steg bränsle-, el- och läskedrycksskatterna och en sötsaksskatt trädde i kraft.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Christina Telasuo (09) 1734 3472, Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (361,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. februari 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2011/02/khi_2011_02_2011-03-14_tie_001_sv.html