Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 15.8.2011

Inflationen tilltog till 4,0 procent i juli

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat tilltog i juli till 4,0 procent. I juni var den 3,5 procent. Att inflationen tilltog berodde främst på att livsmedel och bränslen blev dyrare och på att räntorna gick upp.

Inflationsmätare i Finland, juli 2011

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 103,2 4,0 % -0,3 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 808    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 113,9 3,7 % -0,4 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 113,2 3,3 % -0,4 %

I juli steg konsumentpriserna främst på grund av dyrare boende och högre matpriser jämfört med föregående år. Boendet blev dyrare särskilt på grund av att el, räntor, aktielägenheter och fastigheter, hyror samt lätt brännolja blev dyrare. Livsmedelspriserna åter steg framför allt på grund av dyrare sötsaker, glass och kaffe samt dyrare kött-, spannmåls- och mjölkprodukter. Också stegringen av priserna på bensin och dieselolja inverkade på inflationen. Restaurang- och kafépriserna steg på grund av att effekten av sänkningen av momsen förra året på mat och alkoholfria drycker på restauranger och kaféer ätits upp. Inflationen dämpades i juli mest till följd av billigare hemelektronik och mobilkommunikationstjänster jämfört med föregående år.

Från juni till juli gick konsumentpriserna ned med 0,3 procent, vilket främst berodde på klädrealisationer.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om 483 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2005=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi). Den nya användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 ska publiseras senare.

Inflationen i euroområdet 2,5 procent i juli enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i juli 2,5 procent. I juni var den 2,7 procent. Motsvarande inflation i Finland var i juli 3,7 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter, brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för juli den 17 augusti. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 3,3 procent i juli

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var alltså i juli 3,7 procent och av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 3,3 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter hade sålunda en sammanlagd prishöjande effekt på 0,4 procentenheter på årsnivå. Månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet var i juli -0,4 procent. Inga skatteändringar skedde i juli.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (367,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. juli 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2011/07/khi_2011_07_2011-08-15_tie_001_sv.html