Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.1.2014

Inflationen tilltog till 1,6 procent i december

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i december 1,6 procent. I november var den 1,4 procent. Att inflationen tilltog något berodde framför allt på att bensinpriserna och priserna på mobilkommunikationstjänster började stiga. Den genomsnittliga inflationen för året 2013 var 1,5 procent.

Inflationsmätare i Finland, december 2013

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 108,5 1,6 % 0,4 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 901    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 121,3 1,9 % 0,4 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 118,7 1,2 % 0,4 %

I december steg konsumentpriserna på årsnivå främst på grund av dyrare livsmedel och boende samt högre restaurang- och kafépriser. Matpriserna steg framför allt på grund av dyrare mjölk, grönsaker och kött. Hyreshöjningarna var å sin sida den främsta orsaken till att boendet blev dyrare. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i december fortfarande mest av lägre räntor och billigare hemelektronik jämfört med föregående år. Konsumentpriserna steg från november till december med 0,4 procent, vilket främst berodde på dyrare livsmedel och flygresor.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om 486 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi).

Inflationen i euroområdet tilltog till 0,8 procent i december enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i december 0,8 procent. I november var den 0,9 procent. Motsvarande inflation i Finland var i december 1,9 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för december den 16 januari. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 1,2 procent i december

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i december 1,9 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 1,2 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter som gjorts efter december förra året hade sålunda en sammanlagd prishöjande effekt på 0,7 procentenheter. Månadsförändringen både av det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet var i december 0,4 procent. Inga skatteändringar skedde i december.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Dåändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko 09 1734 3310, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (379,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. december 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2013/12/khi_2013_12_2014-01-14_tie_001_sv.html