Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Viktstrukturen för konsumentprisindexet har uppdateras

Viktstrukturen för konsumentprisindexet 2010=100 baserar sig på uppgifterna i nationalräkenskaperna. Uppgifterna uppdateras varje år och viktstrukturen för år 2014 motsvarar värdet av den privata konsumtionen år 2013, som var 94,4 miljarder euro. Av 56,5 miljarder euro i indexet för år 2000=100 har den privata konsumtionen ökat nominellt med nästan sjuttio procent och reellt med drygt trettio procent.

Konsumentprisindexets vikter består av värdet av produkter och tjänster som hushållen köpt i Finland. Hushållen omfattar också turister och anstaltshushåll. I konsumentprisindexet avviker begreppet privat konsumtion från begreppen i nationalräkenskaperna och konsumtionsundersökningen, och det har också en annan täckning.

I indexet följer man utvecklingen av priserna på de representativa produkterna. Genom att produkter och vikter årligen byts ut säkerställer man att produkterna är bättre representerade i indexet. Tidigare har konsumentprisindexets viktstruktur reviderats med fem års mellanrum. Den föregående stora revideringen gjordes i början av år 2011, då ett större antal produkter byttes ut. I början av år 2014 var de nya produkterna i indexet bara grisytterfilé och pekdator. När det gäller dryckeskoncentrat och läskedrycker har man dessutom särskilt sockerfritt dryckeskoncentrat och sockerfri läskedryck så att de bildar egna produkter.

Figur 1. Jämförelse av viktstrukturen för konsumentprisindexen 2010=100, 2005=100 och 2000=100, procent

Figur 1. Jämförelse av viktstrukturen för konsumentprisindexen 2010=100, 2005=100 och 2000=100, procent

Den största förändringen i indexets viktstruktur jämfört med året innan är att andelen för transport har minskat. Prisförändringarna gällande varorna i denna grupp har nu en mindre inverkan på konsumentprisindexet än tidigare. På motsvarande sätt gäller att då viktandelarna för hälsovård och livsmedel ökar inverkar prisförändringar i dessa produktgrupper mer än tidigare på förändringar av konsumentprisindexet.

Basåret för det harmoniserade konsumentprisindexet oförandrat

Statistikcentralen har också reviderat viktstrukturen och varukorgen för det harmoniserade konsumentprisindexet som beräknas för Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. År 2005 är fortfarande basår.

Harmoniserade konsumentprisindex används huvudsakligen för att jämföra inflationen i EU-länderna. Europeiska centralbanken använder det harmoniserade konsumentprisindexet som inflationsmätare i sin penningpolitik.

Finlands harmoniserade konsumentprisindex baserar sig på samma vikt- och prisuppgifter som det nationella konsumentprisindexet, men dess produktsortiment är mindre: det omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor eller avgifter av skattenatur. Det harmoniserade konsumentprisindexet täcker något under 90 procent av det nationella indexet.

Tabell 1. Poster som utelämnats från det harmoniserade konsumentprisindexet 2010=100 och deras vikter i konsumentprisindexet 2014

COICOP      Vara/grupp Vikt i KPI, o/o
04.2 Ägarboende 7,23
07.2.4.2.1.1   Fordonsskatt 1,10
09.4.3.1.1.1 Penningspel 2,04
12.5.2.1.1.2 Brandförsäkring för egnahemshus   0,06
12.6.2.1.1.2 Räntor på konsumtionskrediter 0,94
Utelämnats från HKPI totalt 11,37

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko 09 1734 3310, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. januari 2014, Viktstrukturen för konsumentprisindexet har uppdateras . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2014/01/khi_2014_01_2014-02-19_kat_001_sv.html