Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.3.2014

Inflationen avtog i februari till 1,3 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknar avtog i februari till 1,3 procent. Inflationen avtog framför allt på grund av att ökningen av priset på livsmedel stannade av. Statistikcentralen har förnyat konsumentprisindexets varukorg och viktstruktur fr.o.m. början av januari.

Inflationsmätare i Finland, februari 2014

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 108,7 1,3 % 0,2 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 905    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 121,5 1,6 % 0,3 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 118,4 1,1 % 0,3 %

I februari steg konsumentpriserna på årsnivå främst på grund av hyreshöjningar och dyrare grönsaker, läskedrycker och saft, restaurang- och kafépriser samt dyrare hälsovårdsavgifter. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades i februari främst på grund av billigare bränslen, hemelektronik och egnahemshusfastigheter. Från januari till februari steg konsumentpriserna med 0,2 procent.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om nästan 500 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi).

Inflationen i euroområdet låg alltjämt på 0,8 procent i februari enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i februari 0,8 procent, dvs. samma som i januari. Motsvarande inflation i Finland var i februari 1,6 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för februari den 17 mars. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 1,1 procent i februari

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i februari 1,6 procent och av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 1,1 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter som gjorts efter februari förra året hade sålunda en sammanlagd prishöjande effekt på 0,5 procentenheter. Månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet var i februari 0,3 procent. I februari skedde inga skatteändringar.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Dåändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Jaana Hellman 09 1734 2661, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (374,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. februari 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2014/02/khi_2014_02_2014-03-14_tie_001_sv.html