Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.7.2014

Inflationen i juni 0,9 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i juni 0,9 procent. I maj var inflationen 0,8 procent.

Inflationsmätare i Finland, juni 2014

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 109,0 0,9 % 0,1 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 909    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 121,7 1,1 % 0,0 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 118,5 0,6 % 0,0 %

I juni steg konsumentpriserna mest på grund av högre hyror och detaljpriser på alkoholdrycker samt dyrare tobaksprodukter, hälsovårdsavgifter och restaurangpriser jämfört med föregående år. Stegringen av konsumentpriserna på årsnivå dämpades i juni främst på grund av billigare kläder, kött, frukt, grönsaker och hemelektronik. Konsumentpriserna steg med 0,1 procent från maj till juni.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om nästan 500 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi).

Inflationen i euroområdet låg på 0,5 procent i juni enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i juni samma som i maj, dvs. 0,5 procent. Inflation i Finland räknad på motsvarande sätt var i juni 1,1 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för juni den 17 juli. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,6 procent i juni

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i juni 1,1 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 0,6 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter som gjorts efter juni förra året hade sålunda en sammanlagd prishöjande effekt på 0,5 procentenheter. I juni var månadsförändringen både av det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet 0,0 procent. Inga skatteändringar skedde i juni.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Dåändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen 029 551 3476, Antti Halmetoja 029 551 3763, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (376,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. juni 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2014/06/khi_2014_06_2014-07-14_tie_001_sv.html