Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.1.2015

Inflationen sjönk i december till 0,5 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i december 0,5 procent. I november var den 1,0 procent. Inflationen avtog framför allt på grund av att bensin och lätt brännolja blev billigare. Den genomsnittliga inflationen för året 2014 var 1,0 procent.

Inflationsmätare i Finland, december 2014

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 109,0 0,5 % -0,1 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 910    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 121,9 0,6 % -0,1 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 118,7 0,1 % -0,2 %

I december steg konsumentpriserna från året innan främst på grund av hyreshöjningar, högre detaljpriser på tobaksprodukter och dyrare underhållstjänster för flervåningshus. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades i december mest av billigare bränslen, hemelektronik och begagnade bilar. Från november till december gick konsumentpriserna ned med 0,1 procent, vilket främst berodde på billigare bränslen.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om nästan 500 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi).

Inflationen i euroområdet var -0,2 procent i december enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i december -0,2 procent. I november var den 0,3 procent. Den inflation i Finland som räknats på motsvarande sätt var i december 0,6 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för december den 16 januari. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,1 procent i december

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i december 0,6 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 0,1 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter som gjorts efter december 2013 hade sålunda en prishöjande effekt på 0,5 procentenheter. I december var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet -0,1 procent och månadsförändringen av konsumentprisindexet med konstanta skatter -0,2 procent. Inga skatteändringar skedde i december.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (386,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. december 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2014/12/khi_2014_12_2015-01-14_tie_001_sv.html