Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Viktstrukturen för konsumentprisindexet har uppdaterats

Viktstrukturen för konsumentprisindexet 2010=100 baserar sig på uppgifterna i nationalräkenskaperna. Uppgifterna uppdateras årligen. Viktstrukturen för år 2015 motsvarar värdet av den privata konsumtionen år 2014, som uppgick till 94,6 miljarder euro. Från 56,5 miljarder euro i indexet 2000=100 har den privata konsumtionen ökat nominellt med nästan sjuttio procent och reellt med drygt trettio procent.

Konsumentprisindexets vikter består av värdet av produkter och tjänster som hushållen köpt i Finland. Hushållen omfattar också turister och anstaltshushåll. I konsumentprisindexet avviker begreppet privat konsumtion från begreppen i nationalräkenskaperna och konsumtionsundersökningen. Det har också en annan täckning.

I indexet följer man utvecklingen av priserna på de representativa produkterna. Genom att produkter och vikter årligen uppdateras säkerställer man att produkterna är bättre representerade i indexet. Tidigare har konsumentprisindexets viktstruktur reviderats med fem års mellanrum. Den föregående stora revideringen gjordes i början av år 2011, då ett större antal produkter byttes ut Inga ändringar gjordes i produktutbudet för år 2015.

Figur 1. Jämförelse av viktstrukturen för konsumentprisindexet 2010=100, procent

Figur 1. Jämförelse av viktstrukturen för konsumentprisindexet 2010=100, procent

Den största förändringen i indexets viktstruktur jämfört med året innan är att andelen för transport har ökat. Prisförändringarna gällande varorna i denna grupp har nu en större inverkan på konsumentprisindexet än tidigare. I och med att viktandelarna för varor som gäller boende har gått ned har dessa prisförändringar på motsvarande sätt en mindre inverkan på förändringarna av konsumentprisindexet än tidigare.

Basåret för det harmoniserade konsumentprisindexet oförandrat

Statistikcentralen har också reviderat viktstrukturen för det harmoniserade konsumentprisindexet som beräknas för Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. År 2005 är fortfarande basår.

Harmoniserade konsumentprisindex används huvudsakligen för att jämföra inflationen i EU-länderna. Europeiska centralbanken använder det harmoniserade konsumentprisindexet som inflationsmätare i sin penningpolitik.

Finlands harmoniserade konsumentprisindex baserar sig på samma vikt- och prisuppgifter som det nationella konsumentprisindexet, men dess produktsortiment är mindre: det omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor eller avgifter av skattenatur. Det harmoniserade konsumentprisindexet täcker något under 90 procent av det nationella indexet.

Tabell 1. Poster som utelämnats från det harmoniserade konsumentprisindexet 2010=100 och deras vikter i konsumentprisindexet 2015

COICOP      Vara/grupp Vikt i KPI, o/o
04.2 Ägarboende 7,09
07.2.4.2.1.1   Fordonsskatt 0,97
09.4.3.1.1.1 Penningspel 1,99
12.5.2.1.1.2 Brandförsäkring för egnahemshus   0,07
12.6.2.1.1.2 Räntor på konsumtionskrediter 1,01
Utelämnats från HKPI totalt 11,13

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. januari 2015, Viktstrukturen för konsumentprisindexet har uppdaterats . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2015/01/khi_2015_01_2015-02-19_kat_001_sv.html