Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2010=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2015
Juni
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1.000,0 0,0 -0,1
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 143,0 -0,2 -1,6
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 53,1 -0,1 0,0
03 KLÄDER OCH SKODON 51,4 -5,2 0,5
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 212,9 0,7 0,8
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 55,9 -0,7 -0,6
06 HÄLSOVÅRD 49,9 0,1 3,4
07 TRANSPORT 140,2 1,0 -0,8
08 KOMMUNIKATIONER 25,2 -0,1 -4,1
09 REKREATION OCH KULTUR 123,7 0,3 -1,2
10 UTBILDNING 4,7 0,0 -0,3
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 72,2 0,3 1,2
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 67,7 -0,3 -0,2

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. juni 2015, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2010=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2015/06/khi_2015_06_2015-07-14_tau_002_sv.html