Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2010=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2015
Juli
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1.000,0 -0,2 -0,2
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 143,0 -1,2 -2,7
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 53,1 0,6 1,0
03 KLÄDER OCH SKODON 51,4 -2,8 3,6
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 212,9 -0,1 0,6
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 55,9 -1,0 -0,7
06 HÄLSOVÅRD 49,9 1,3 2,6
07 TRANSPORT 140,2 0,3 -1,4
08 KOMMUNIKATIONER 25,2 -0,0 -4,2
09 REKREATION OCH KULTUR 123,7 -0,2 -1,5
10 UTBILDNING 4,7 0,0 -0,3
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 72,2 0,4 1,7
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 67,7 0,1 0,0

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. juli 2015, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2010=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2015/07/khi_2015_07_2015-08-14_tau_002_sv.html