Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2010=100 enligt huvudgrupp

  Huvudgrupp 1)
0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 Januari 108,3 117,9 116,2 97,3 110,1 106,0 108,3 104,4 83,6 101,1 112,3 114,5 110,7
Februari 108,6 116,7 116,1 98,6 110,2 106,2 108,4 105,7 84,8 101,5 112,3 115,1 111,2
Mars 108,9 116,8 115,9 105,5 110,3 106,6 108,6 106,4 83,4 100,8 112,3 115,1 110,9
April 108,9 116,4 115,8 104,9 110,1 106,6 109,2 107,2 84,0 100,5 112,5 115,1 110,7
Maj 108,8 115,9 115,7 105,3 110,2 105,8 109,2 108,1 83,4 99,6 112,5 115,0 110,7
Juni 108,8 115,6 115,6 99,9 111,0 105,1 109,3 109,2 83,3 99,9 112,5 115,4 110,3
Juli 108,6 114,3 116,2 97,1 110,8 104,1 110,7 109,6 83,3 99,7 112,5 115,8 110,4
Augusti 108,8 114,2 116,2 101,1 111,5 104,4 110,7 108,4 82,9 99,3 112,5 116,1 111,4
September 108,9 114,2 116,1 105,4 111,5 105,7 111,2 106,9 82,4 99,8 114,5 115,7 111,5
Oktober 109,1 115,3 116,1 106,9 111,5 105,8 108,9 107,0 82,2 100,2 114,5 115,7 111,5
November 108,9 115,7 116,0 106,6 110,9 106,0 108,9 106,5 82,0 99,9 114,5 116,1 111,4
December 108,8 115,5 115,9 104,4 110,6 105,7 108,7 106,4 82,3 100,5 114,5 116,4 111,3
Årsmedeltal 108,8 115,7 116,0 102,8 110,7 105,7 109,3 107,1 83,1 100,2 113,1 115,5 111,0
2014 Årsmedeltal 109,0 117,9 114,6 102,2 109,8 106,0 106,0 109,2 86,8 101,5 114,2 113,8 110,7
2013 Årsmedeltal 107,9 117,7 110,3 102,6 108,5 105,4 102,9 110,0 85,6 100,8 107,9 111,1 108,1
2012 Årsmedeltal 106,3 111,8 107,9 103,9 108,1 103,9 101,1 108,6 91,7 100,2 105,0 106,4 107,8
2011 Årsmedeltal 103,4 106,3 100,8 101,2 106,3 102,3 100,7 103,9 98,0 99,7 103,2 102,5 103,6
2010 Årsmedeltal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1) 0=Konsumentprisindex, 01=Livsmedel och alkoholfria drycker, 02=Alkoholhaltiga drycker och tobak, 03=Kläder och skodon, 04=Bostäder, vatten, electricitet, gas och andra bränslen, 05=Inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden, 06=Hälsovård, 07=Transport, 08=Kommunikationer, 09=Rekreation och kultur, 10=Utbildning, 11=Restauranger och hotell, 12=Diverse varor och tjänster

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. december 2015, Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2010=100 enligt huvudgrupp . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2015/12/khi_2015_12_2016-01-14_tau_001_sv.html