Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2016
April
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1000,0 0,3 0,3
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 135,1 0,3 -0,9
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 49,5 0,1 0,5
03 KLÄDER OCH SKODON 47,7 1,2 -0,4
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 246,2 0,0 0,7
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 54,0 -0,2 -0,9
06 HÄLSOVÅRD 48,8 2,9 8,8
07 TRANSPORT 134,0 0,6 -1,5
08 KOMMUNIKATIONER 23,3 -0,0 -0,2
09 REKREATION OCH KULTUR 115,1 -0,0 -0,5
10 UTBILDNING 4,2 0,1 2,5
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 68,6 -0,1 1,7
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 73,6 -0,1 0,1

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. april 2016, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2016/04/khi_2016_04_2016-05-13_tau_002_sv.html