Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupp

  1) Huvudgrupp
0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 Januari 99,6 99,5 100,2 95,0 99,9 99,2 102,8 98,1 100,7 99,7 101,8 100,9 100,0
Februari 99,7 99,2 100,2 95,7 99,9 99,6 103,5 98,1 101,3 99,9 101,8 101,5 100,1
Mars 100,1 99,4 100,3 100,5 100,1 100,2 105,6 98,0 100,9 99,8 101,8 101,5 99,9
April 100,4 99,6 100,3 101,7 100,1 99,9 108,6 98,6 100,8 99,7 102,0 101,3 99,8
Maj 100,3 98,5 100,4 101,8 100,4 100,0 108,6 99,4 101,7 99,1 102,0 101,3 99,8
Juni 100,4 98,3 100,3 98,2 100,6 98,8 108,8 101,1 101,8 99,0 102,0 101,6 99,7
Juli 100,3 98,8 101,7 93,3 100,6 97,4 108,3 101,5 101,4 99,3 102,0 102,4 99,5
Augusti 100,4 98,1 101,7 98,8 100,8 99,4 108,3 99,7 100,5 99,1 102,0 102,2 99,7
September 100,5 98,1 101,7 100,9 100,8 100,4 108,5 99,9 101,1 99,1 103,2 101,9 99,6
Oktober 100,8 98,3 101,8 102,5 101,0 100,1 106,5 101,4 100,2 99,1 103,2 101,6 99,8
2015 Årsmedeltal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1) 0=Konsumentprisindex, 01=Livsmedel och alkoholfria drycker, 02=Alkoholhaltiga drycker och tobak, 03=Kläder och skodon, 04=Bostäder, vatten, electricitet, gas och andra bränslen, 05=Inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden, 06=Hälsovård, 07=Transport, 08=Kommunikationer, 09=Rekreation och kultur, 10=Utbildning, 11=Restauranger och hotell, 12=Diverse varor och tjänster

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. oktober 2016, Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupp . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2016/10/khi_2016_10_2016-11-14_tau_001_sv.html