Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2016
Oktober
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1000,0 0,2 0,5
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 135,1 0,2 -1,3
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 49,5 0,1 1,6
03 KLÄDER OCH SKODON 47,7 1,5 -1,5
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 246,2 0,2 0,3
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 54,0 -0,3 0,0
06 HÄLSOVÅRD 48,8 -1,9 6,9
07 TRANSPORT 134,0 1,5 1,5
08 KOMMUNIKATIONER 23,3 -0,9 1,3
09 REKREATION OCH KULTUR 115,1 0,0 -0,9
10 UTBILDNING 4,2 0,0 2,0
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 68,6 -0,2 1,5
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 73,6 0,1 -0,7

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. oktober 2016, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2016/10/khi_2016_10_2016-11-14_tau_002_sv.html