Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2019
Mars
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1000,0 0,1 1,1
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 128,4 -0,9 0,9
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 47,9 -0,0 3,1
03 KLÄDER OCH SKODON 44,7 3,4 -1,8
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 243,2 0,2 2,4
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 51,1 -0,1 0,0
06 HÄLSOVÅRD 51,0 0,0 1,3
07 TRANSPORT 141,6 0,6 1,3
08 KOMMUNIKATIONER 24,3 -0,3 -2,0
09 REKREATION OCH KULTUR 114,0 -0,6 -1,1
10 UTBILDNING 4,4 0,0 1,3
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 74,6 -0,3 2,4
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 74,8 0,1 1,2

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. mars 2019, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2019/03/khi_2019_03_2019-04-15_tau_002_sv.html