Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2020
November
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1000,0 -0,1 0,2
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 128,3 0,0 1,5
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 50,4 0,5 3,2
03 KLÄDER OCH SKODON 45,0 0,2 -1,4
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 242,9 0,2 0,1
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 51,3 0,4 -0,8
06 HÄLSOVÅRD 51,8 -0,4 0,6
07 TRANSPORT 138,8 -1,4 -2,1
08 KOMMUNIKATIONER 25,8 0,3 2,2
09 REKREATION OCH KULTUR 111,6 -0,1 0,0
10 UTBILDNING 4,3 0,0 1,0
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 75,9 0,6 0,7
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 73,9 0,2 1,0

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. november 2020, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2020/11/khi_2020_11_2020-12-14_tau_002_sv.html