Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

2022
Februari
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp
0 KONSUMENTPRISINDEX 1000,0 0,5 4,5
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 132,7 1,6 4,5
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 51,1 -0,0 2,3
03 KLÄDER OCH SKODON 38,1 0,3 -0,4
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 263,2 0,3 7,3
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 54,6 0,0 2,1
06 HÄLSOVÅRD 53,0 -1,3 -0,6
07 TRANSPORT 130,2 1,7 8,9
08 KOMMUNIKATIONER 27,4 -0,1 6,2
09 REKREATION OCH KULTUR 101,9 0,5 2,9
10 UTBILDNING 4,1 0,0 0,7
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 60,3 0,6 3,8
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 83,4 -0,1 -0,4

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. februari 2022, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2022/02/khi_2022_02_2022-03-14_tau_002_sv.html