Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Nytt index: Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter

Publiceringen av ett nytt harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter, ett s.k. konstantskatteindex, har börjats i juni 2009 gällande uppgifterna för maj. Indexet mäter den s.k. marknadsinflationen. Konstantskatteindexet baserar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, och det publiceras varje månad i samband med konsumentprisindexet.

I det harmoniserade konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdes- och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta varuskatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Senast uppdaterad 15.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/khi_2009-06-15_uut_001_sv.html