Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Konsumentprisindexet databastabell nr 011 uppdateras inte efter år 2018

Konsumentprisindexet databastabell nr 011 Medelpriser för konsumtionsvaror uppdateras inte efter år 2018. Medelpriser kan också i fortsättningen beräknas på basis av material som samlats in för konsumentprisindexet, men bara som ett avgiftsbelagt uppdrag.

Ta kontakt med statistikens ansvarsperson per e-post kuluttajahintaindeksi@stat.fi för att få en uppskattning av arbetsmängd och pris.


Senast uppdaterad 19.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/khi_2019-02-19_uut_001_sv.html