Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Beräkning av medelpriset på lätt bränolja

På grund av beräkningsmetoden för konsumentprisindexet har uppgifterna av lätt brännolja fr.o.m. juni 2015 i första hand beskrivit prisförändringar, men inte ett exakt medelpris. Nu har denna inkonsekvens korrigerats ifråga om alla månaderna under perioden 06/2015–01/2019. På grund av korrigeringen är det månatliga medelpriset under perioden i genomsnitt 3–5 cent lägre än det medelpris som tidigare angetts. Detta har ingen effekt på den månatliga förändringen.

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__hin__khi/statfin_khi_pxt_016.px


Senast uppdaterad 11.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/khi_2019-03-11_uut_001_sv.html