Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.3.2006

Priserna på egnahemshus steg i oktober-december

Under det sista kvartalet år 2005 steg priserna på egnahemshus i hela landet med i medeltal 7,2 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2004. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på egnahemshus med 3,1 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Priserna på småhusfastigheter steg i oktober-december år 2005 i hela landet med i medeltal 15,7 procent jämfört med motsvarande tidpunkt år 2004. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på småhusfastigheter med 5,1 procent.

På årsnivå steg priserna på egnahemshus i hela landet med i medeltal 6,7 procent och priserna på småhusfastigheter med 13,2 procent. Antalet köp av egnahemshus uppgick år 2005 till 10 531 i hela landet, dvs. 6,5 procent fler än år 2004. Antalet köp av småhusfastigheter uppgick i fjol till 7 671 i hela landet, dvs. 8,4 procent fler än föregående år.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus 1985-4/2005, index 1985=100

Prisindex för fastigheter 1985=100
Indextal 4:e kvartalet 2005, förändringar från 3:e kvartalet 2005 och
4:e kvartalet 2004 samt viktiga statistiska nyckeltal för köpen i statistiken

Indextal 4/2005 Index-
förändring, % 3/2005-4/2005
Index-
förändring, % 4/2004-4/2005
Medelpris, e/m2 4/2005 Antal köp i statistiken
ENGAHEMSHUS
 
Region
Hela landet 257,4 3,1 7,2 1 110 2 295
Huvudstadsregionen 1) 306,4 19,4 15,3 2 359 91
Övriga Finland 252,5 1,5 6,3 1 053 2 204
Kommuner med mer än 100 000 invånare 1) 306,7 14,9 13,3 2 067 166
med 60 000-100 000 invånare 257,4 2,5 5,1 1 226 76
med 20 000-59 999 invånare 261,0 0,5 4,7 1 222 634
med mindre än 20 000 invånare 243,0 1,6 7,2 937 1 419

1) Om antalet köp inom området är litet accentueras betydelsen av enskilda köp och man bör då förhålla sig försiktigt till förändringar (t.ex. huvudstadsregionen).

Prisindexet för fastigheter publiceras bara på internet: http://tilastokeskus.fi/til/kihi/index.html

Källa: Prisindex för fastigheter. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Klaus Bossart (09) 1734 3397, asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 4:e kvartalet 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2005/04/kihi_2005_04_2006-03-15_tie_001_sv.html