Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.6.2006

Priserna på egnahemshus steg i januari-mars med 6,3 procent

Under det första kvartalet år 2006 steg priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 6,3 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2005. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på egnahemshus med 3,6 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Priserna på småhusfastigheter steg i januari-mars år 2006 i hela landet med i genomsnitt 5,0 procent jämfört med motsvarande period år 2005. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på småhusfastigheter med 6,8 procent.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus 1985-1/2006, index 1985=100

Prisindex för fastigheter 1985=100
Indextalet för 1:a kvartalet 2006, förändringar från 4:e kvartalet 2005 och 1:a kvartalet 2005 samt viktiga statistiska nyckeltal för köpen i statistiken

  Index-
tal
1/2006
Index-
förändring, %
4/2005-1/2006
Index-
förändring, %
1/2005-1/2006
Medelpris
e/m2
1/2006
Antal
köp
i statistiken
EGNAHEMSHUS
 
Region
Hela landet 266,7 3,6 6,3 1 174 1 904
Huvudstadsregionen 1) 273,1 -10,9 1,8 1 978 73
Övriga Finland 266,0 5,3 6,8 1 136 1 831
Kommuner
med mer än 100 000 invånare 1)
288,6 -5,9 5,2 1 790 157
med 60 000-100 000 invånare 272,7 5,9 10,9 1 211 83
med 20 000-59 999 invånare 278,5 6,7 7,3 1 335 546
med mindre än 20 000 invånare 253,8 4,4 5,7 993 1 118

1) Om antalet köp inom området är litet accentueras betydelsen av enskilda köp och det är då skäl att förhålla sig försiktigt till förändringar (t.ex. huvudstadsregionen).

Prisindexet för fastigheter publiceras bara på Internet: http://tilastokeskus.fi/til/kihi/index.html

Källa: Prisindex för fastigheter. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Mikko Saarnio (09) 1734 3632, asuminen.tilasto@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 16.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 1:a kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2006/01/kihi_2006_01_2006-06-16_tie_001_sv.html