Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.9.2006

Priserna på egnahemshus steg under april-juni med 8,3 procent

Under det andra kvartalet år 2006 steg priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 8,3 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2005. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på egnahemshus med 1,8 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Priserna på småhusfastigheter steg under april-juni år 2006 i hela landet med i genomsnitt 5,6 procent jämfört med motsvarande period år 2005. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på småhusfastigheter också med 5,6 procent.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus 1985-2/2006, index 1985=100

Prisindex för fastigheter 1985=100
Indextalet för 2:a kvartalet 2006, förändringar från 1:a kvartalet 2006 och 2:a kvartalet 2005 samt viktiga statistiska nyckeltal för de köp som omfattas av statistiken

  Index-
tal
2/2006
Index-
förändring, %
1/2006-2/2006
Index-
förändring, %
2/2005-2/2006
Medelpris
e/m2
2/2006
Antal
köp
i statistiken
EGNAHEMSHUS
Region
Hela landet 271,6 1,8 8,3 1 194 2 832
Huvudstadsregionen 1) 293,7 7,5 2,4 2 338 103
Övriga Finland 269,3 1,2 8,9 1 145 2 729
Kommuner med mer än 100 000 invånare 1) 303,1 5,0 6,1 1 983 225
med 60 000-100 000 invånare 258,2 -5,3 -3,8 1 237 122
med 20 000-59 999 invånare 285,3 2,5 12,0 1 326 811
med mindre än 20 000 invånare 257,0 1,3 7,9 1 009 1 674

1) Om antalet köp inom området är litet accentueras betydelsen av enskilda köp och det är då skäl att förhålla sig försiktigt till förändringar (t.ex. huvudstadsregionen).

Prisindexet för fastigheter publiceras bara på internet: http://tilastokeskus.fi/til/kihi/index.html

Källa: Prisindex för fastigheter. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Klaus Bossart (09) 1734 3397, asuminen.tilasto@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 2:a kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2006/02/kihi_2006_02_2006-09-15_tie_001_sv.html