Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.12.2006

Priserna på egnahemshus steg under juli-september med 8,2 procent

Under det tredje kvartalet år 2006 steg priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 8,2 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2005. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna på egnahemshus med 0,6 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Under juli-september år 2006 steg priserna på småhusfastigheter i hela landet med i genomsnitt 11,3 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2005. Priserna på småhusfastigheter steg med 7,5 procent jämfört med föregående kvartal.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus 1985-3:e kvartalet 2006, index 1985=100

Prisindex för fastigheter 1985=100
Indextalet för 3:e kvartalet 2006, förändringar från 2:a kvartalet 2006 och 3:e kvartalet 2005 samt viktiga statistiska nyckeltal för de köp som omfattas av statistiken

  Index-
tal
III/2006
Index-
förändring, %
II/2006-III/2006
Index-
förändring, %
III/2005-III/2006
Medelpris
€/m2
III/2006
Antal
köp
i statistiken
EGNAHEMSHUS
 
Region
Hela landet 270,1 -0,6 8,2 1 155 2 994
Huvudstadsregionen 1) 296,4 0,9 15,5 2 326 88
Övriga Finland 267,4 -0,7 7,5 1 116 2 906
Kommuner med mer än 100 000 invånare 1) 301,4 -0,6 12,9 2 041 209
med 60 000-100 000 invånare 282,5 9,4 12,5 1 300 129
med 20 000-59 999 invånare 281,2 -1,5 8,3 1 270 817
med mindre än 20 000 invånare 254,7 -0,9 6,5 988 1 839

1) Om antalet köp inom området är litet accentueras betydelsen av enskilda köp och det är då skäl att förhålla sig försiktigt till förändringar (t.ex. huvudstadsregionen).

Prisindexet för fastigheter publiceras bara på internet: http://tilastokeskus.fi/til/kihi/index.html

Källa: Prisindex för fastigheter, 3:e kvartalet 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Mikko Saarnio (09) 1734 3632, asuminen.tilasto@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 3:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2006/03/kihi_2006_03_2006-12-15_tie_001_sv.html