Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.3.2007

Priserna på egnahemshus steg under oktober-december med 6,9 procent

Under det fjärde kvartalet år 2006 steg priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 6,9 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2005. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på egnahemshus med 1,9 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Under oktober-december år 2006 steg priserna på småhusfastigheter i hela landet med i genomsnitt 8,4 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2005. Priserna på småhusfastigheter steg med 2,3 procent jämfört med föregående kvartal.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus 1985-4:e kvartalet 2006, index 1985=100

Prisindex för fastigheter 1985=100
Indextalet för 4:e kvartalet 2006, förändringar från 3:e kvartalet 2006 och
4:e kvartalet 2005 samt viktiga statistiska nyckeltal för de köp som omfattas av statistiken

Index-
tal
IV/2006
Index-
förändring, %
III/2006-IV/2006
Index-
förändring, %
IV/2005-IV/2006
Medelpris
€/m2
IV/2006
Antal
köp
i statistiken
EGNAHEMSHUS
 
Region
Hela landet 275,2 1,9 6,9 1 229 2 342
Huvudstadsregionen 1) 309,9 4,5 1,1 2 577 95
Övriga Finland 271,7 1,6 7,6 1 170 2 247
Kommuner med mer än 100 000 invånare 1) 311,2 3,2 1,4 2 137 190
med 60 000-100 000 invånare 289,1 2,3 12,3 1 374 132
med 20 000-59 999 invånare 283,5 0,8 8,6 1 350 673
med mindre än 20 000 invånare 260,1 2,1 7,0 1 023 1 347

1) Om antalet köp inom området är litet accentueras betydelsen av enskilda köp och det är då skäl att förhålla sig försiktigt till förändringar (t.ex. huvudstadsregionen).

Prisindexet för fastigheter publiceras bara på internet: http://tilastokeskus.fi/til/kihi/index.html

Källa: Prisindex för fastigheter, 4:e kvartalet 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Paula Paavilainen (09) 1734 3397,asuminen.tilasto@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 4:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2006/04/kihi_2006_04_2007-03-14_tie_001_sv.html