Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.6.2007

Priserna på egnahemshus steg under januari-mars med 4,4 procent

Under det första kvartalet år 2007 steg priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 4,4 procent jämfört med motsvarande period år 2006. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på egnahemshus med 2,2 procent. Under januari-mars år 2007 steg priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 8,9 procent jämfört med motsvarande period år 2006. Priserna på småhustomter sjönk med 9,1 procent jämfört med föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

De uppgifter som nu publiceras och som beskriver index- och prisnivåerna för åren 2006 och 2007 baserar sig på ännu mer täckande utgångsuppgifter än tidigare: en metodrevidering har gjorts i statistiken över fastighetspriser i samband med vilken de nedre och övre gränserna för de fastighetsköp som godkänts för statistiken har reviderats. Statistiken omfattar nu fler köp och också klart dyrare köp än tidigare. Metodrevideringen gäller uppgifterna för åren 2006 och 2007, och dessa uppgifter är inte jämförbara med uppgifter från tidigare år eller tidigare publicerade tidsserier. I samband med följande offentliggörande 14.9.2007 publiceras också uppgifterna före år 2006 räknade enligt den nya metoden.

De separata figurerna och tabellerna i offentliggörandet baserar sig på de nya prisgränserna ifråga om åren 2007 och 2006 och på de gamla prisgränserna ifråga om uppgifterna före år 2006.

Prisindex för fastigheter 1985=100
Indextalen för 1:a kvartalet 2007, förändringar från 4:e kvartalet 2006 och 1:a kvartalet 2006 samt viktiga statistiska nyckeltal för de köp som omfattas av statistiken

  Index-
tal
I/2007
Index-
förändring, %
IV/2006-I/2007
Index-
förändring, %
I/2006-I/2007
Medelpris
€/m2
I/2007
Antal
köp
köp i statistiken
EGNAHEMSHUS
Region
Hela landet 299,6 2,2 4,4 1 375 2 258
Huvudstadsregionen1) 329,3 -1,3 6,5 2 598 102
Övriga Finland 296,6 2,6 4,2 1 310 2 156
Kommuner med mer än 100 000 invånare 1) 339,7 2,3 5,3 2 214 225
med 60 000-100 000 invånare 314,8 4,2 4,8 1 462 118
med 20 000-59 999 invånare 308,1 2,2 3,1 1 465 660
med mindre än 20 000 invånare 283,3 2,1 5,0 1 154 1 255

1) Om antalet köp inom området är litet accentueras betydelsen av enskilda köp och det är då skäl att förhålla sig försiktigt till förändringar (t.ex. huvudstadsregionen).

Prisindexet för fastigheter publiceras bara på internet: http://tilastokeskus.fi/til/kihi/index.html

Källa: Prisindex för fastighetert, 1:a kvartalet 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Paula Paavilainen (09) 1734 3397, asuminen.tilasto@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 21.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 1:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2007/01/kihi_2007_01_2007-06-21_tie_001_sv.html