Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.9.2007

Priserna på egnahemshus ökade under april-juni med 6,4 procent

Priserna på egnahemshus ökade under det andra kvartalet år 2007 i hela landet med i genomsnitt 6,4 procent jämfört med året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på egnahemshus med 1,7 procent. Under april-juni steg priserna på småhustomter i hela landet med i genomsnitt 10,9 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna med 8,7 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Tidsserierna för statistiken över fastighetspriser har uppdaterats för åren 2002-2005. De undre och övre gränserna för fastighetsaffärerna i statistiken har reviderats och uppgifterna har beräknats enligt nya prisgränser, vilket också påverkar förändringsprocenterna för år 2006. De uppdaterade uppgifterna finns i tabellerna och figurerna i offentliggörandet. De nya prisgränserna följer bättre den allmänna prisutvecklingen och de har gjorts upp på samma sätt som prisgränserna för åren 2006-2007, som uppdaterades i samband med föregående offentliggörande 21.6.2007. I och med de uppdaterade uppgifterna som nu offentliggörs är serierna för fastighetsprisindexet enhetliga och jämförbara för hela statistiktiden 1985-2007.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus 1985-2:a kvartalet 2007, index 1985=100

 

Prisindex för fastigheter 1985=100
Indextalen för 2:a kvartalet 2007, förändringar1 från 1:a kvartalet 2007 och 2:a kvartalet 2006 samt viktiga statistiska nyckeltal för de köp som omfattas av statistiken

  Index-
tal
II/2007
Index-
förändring, %
I/2007-II/2007
Index-
förändring, %
II/2006-II/2007
Medelpris
€/m2
II/2007
Antal
köp i statistiken
EGNAHEMSHUS
 
Region
Hela landet 304,8 1,7 6,4 1 344 3 166
Huvudstadsregionen2 352,4 7,2 12,7 2 940 103
Övriga Finland 300,0 1,1 5,7 1 285 3 063
Kommuner med mer än 100 000 invånare 2 348,4 2,6 7,3 2 266 225
med 60 000-100 000 invånare2 304,3 -3,2 5,5 1 364 163
med 20 000-59 999 invånare 317,8 3,0 5,6 1 512 882
med mindre än 20 000 invånare 286,5 1,1 6,8 1 145 1 896

1 Förändringsprocenten räknas med hjälp av indextalet. På grund av skillnader i materialets struktur kan förändringen inte räknas direkt
utgående från det genomsnittliga kvadratmeterpriset.

2 Om antalet köp inom området är litet accentueras betydelsen av enskilda köp och det är då skäl att förhålla sig försiktigt till förändringar (t.ex. huvudstadsregionen).

Prisindexet för fastigheter publiceras bara på internet: http://tilastokeskus.fi/til/kihi/index.html

Källa: Prisindex för fastigheter, 2:a kvartalet 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Paula Paavilainen (09) 1734 3397, asuminen.tilasto@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 2:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2007/02/kihi_2007_02_2007-09-14_tie_001_sv.html