Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.12.2007

Priserna på egnahemshus steg under juli-september med 4,0 procent

Priserna på egnahemshus ökade under det tredje kvartalet år 2007 i hela landet med i genomsnitt 4,0 procent jämfört med året innan. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 6,4 procent och i övriga Finland med 3,7 procent. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 2,8 procent.

Priserna på småhustomter steg under juli-september i hela landet med i genomsnitt 8,3 procent från året innan, medan det var en nedgång på 2,3 procent jämfört med föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus 1985-3:e kvartalet 2007, index 1985=100

Prisindex för fastigheter 1985=100
Indextalen för 3:e kvartalet 2007, förändringar1 från 2:a kvartalet 2007 och
3:e kvartalet 2006 samt viktiga statistiska nyckeltal för de köp som omfattas av statistiken

  EGNAHEMSHUS Index-
tal
III/2007
Index-
förändring, %
II/2007-III/2007
Index-
förändring, %
III/2006-III/2007
Medelpris
€/m2
III/2007
Antal
köp
köp i statistiken
Region2
Hela landet 296,3 -2,8 4,0 1 299 3 144
Huvudstadsregionen 333,4 -5,4 6,4 2 657 102
Övriga Finland 292,5 -2,5 3,7 1 247 3 042
Kommuner med mer än 100 000 invånare 343,0 -1,6 7,3 2 278 213
med 60 000-100 000 invånare 313,5 3,0 5,7 1 440 142
med 20 000-59 999 invånare 307,7 -3,2 4,8 1 448 874
med mindre än 20 000 invånare 276,7 -3,4 2,4 1 102 1 915

1 Förändringsprocenten räknas med hjälp av indextalet. På grund av skillnader i materialets struktur kan förändringen inte räknas direkt utgående från det genomsnittliga kvadratmeterpriset.
2 Om antalet köp inom området är litet accentueras betydelsen av enskilda köp och det är då skäl att förhålla sig försiktigt till förändringar (t.ex. huvudstadsregionen).

Prisindexet för fastigheter publiceras bara på internet: http://tilastokeskus.fi/til/kihi/index.html

Källa: Prisindex för fastigheter, 3:e kvartalet 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Paula Paavilainen (09) 1734 3397, asuminen.tilasto@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 3:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2007/03/kihi_2007_03_2007-12-14_tie_001_sv.html