Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.6.2008

Priserna på egnahemshus steg under januari-mars med 1,3 procent

Priserna på egnahemshus steg under det första kvartalet år 2008 med i genomsnitt 1,3 procent i hela landet jämfört med året innan. Inom huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,8 procent, medan de i övriga Finland steg med 1,7 procent. Jämfört med föregående kvartal var priserna på egnahemshus oförändrade i hela landet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Priserna på småhustomter var under januari-mars i genomsnitt 12,5 euro i hela landet och den genomsnittliga tomtarealen var 2 627 kvadratmeter. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på småhustomter med 7,2 procent i hela landet

Utvecklingen av priserna på egnahemshus 1985-1:a kvartalet 2008, index 1985=100

Prisindex för fastigheter 1985=100
Indextalen för 1:a kvartalet 2008, förändringar1 från 4:e kvartalet 2007 och 1:a kvartalet 2007 samt viktiga statistiska nyckeltal för de köp som omfattas av statistiken

  Index-
tal2
I/2008
Index-
förändring, %
IV/2007-I/2008
Index-
förändring, %
I/2007-I/2008
Medelpris
€/m2
I/2008
Antal
köp
i statistiken
EGNAHEMSHUS
 
Region2
Hela landet 303,8 0,0 1,3 1 357 2 148
Huvudstadsregionen 322,7 -6,1 -1,8 2 601 74
Övriga Finland 301,8 0,7 1,7 1 309 2 074
 
Kommuner med mer än 100 000 invånare 331,6 -4,0 -2,3 2 194 165
med 60 000-100 000 invånare 313,2 -2,2 -0,4 1 514 108
med 20 000-59 999 invånare 308,8 -3,4 0,1 1 477 593
med mindre än 20 000 invånare 292,8 3,5 3,4 1 176 1 282

1 Förändringsprocenten räknas med hjälp av indextalet. På grund av skillnader i materialets struktur kan förändringen inte räknas direkt
utgående från det genomsnittliga kvadratmeterpriset.
2 Om antalet köp inom området är litet accentueras betydelsen av enskilda köp och det är då skäl att förhålla sig försiktigt till förändringar (t.ex. huvudstadsregionen).

Prisindexet för fastigheter publiceras bara på internet: http://tilastokeskus.fi/til/kihi/index.html

Källa: Prisindex för fastigheter, 1:a kvartalet 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Paula Paavilainen (09) 1734 3397, asuminen.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 13.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 1:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2008/01/kihi_2008_01_2008-06-13_tie_001_sv.html