Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.9.2008

Priserna på egnahemshus ökade under april-juni med 1,4 procent

Priserna på egnahemshus steg under det andra kvartalet år 2008 med i genomsnitt 1,4 procent i hela landet jämfört med året innan. Inom huvudstadsregionen sjönk priserna med 2,8 procent, medan de i övriga Finland steg med 1,9 procent. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på egnahemshus i hela landet med 1,8 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Priserna på småhustomter var under april-juni i genomsnitt 12,8 euro i hela landet och den genomsnittliga tomtarealen var 2 394 kvadratmeter. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna på småhustomter med 5,8 procent i hela landet.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus 1985-2:a kvartalet 2008, index 1985=100

Prisindex för fastigheter 1985=100
Indextalen för 2:a kvartalet 2008, förändringar1 från 1:a kvartalet 2008 och 2:a kvartalet 2007 samt viktiga statistiska nyckeltal för de köp som omfattas av statistiken

Index-
tal2
II/2008
Index-
förändring, %
I/2008-II/2008
Index-
förändring, %
II/2007-II/2008
Medelpris
€/m2
II/2008
Antal
köp
i statistiken
EGNAHEMSHUS
 
Region2
Hela landet 309,2 1,8 1,4 1 348 2 833
Huvudstadsregionen 342,6 6,2 -2,8 2 873 108
Övriga Finland 305,7 1,3 1,9 1 282 2 725
Kommuner med mer än 100 000 invånare 348,2 5,0 -0,1 2 411 215
med 60 000-100 000 invånare 308,9 -1,4 1,5 1 389 123
med 20 000-59 999 invånare 317,6 2,9 0,0 1 488 730
med mindre än 20 000 invånare 294,3 0,5 2,7 1 149 1 765

1 Förändringsprocenten räknas med hjälp av indextalet. På grund av skillnader i materialets struktur kan förändringen inte räknas direkt utgående från det genomsnittliga kvadratmeterpriset.
2 Om antalet köp inom området är litet accentueras betydelsen av enskilda köp, vilket innebär att man bör förhålla sig försiktigt till förändringar (t.ex. huvudstadsregionen).

Prisindexet för fastigheter publiceras bara på internet: http://tilastokeskus.fi/til/kihi/index.html

Källa: Prisindex för fastigheter, 2:a kvartalet 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Paula Paavilainen (09) 1734 3397, asuminen.tilasto@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 2:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2008/02/kihi_2008_02_2008-09-12_tie_001_sv.html