Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.12.2008

Priserna på egnahemshus steg under juli-september med 2,3 procent

Priserna på egnahemshus ökade under det tredje kvartalet år 2008 i hela landet med i genomsnitt 2,3 procent jämfört med året innan. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 7,8 procent och i övriga Finland med 1,7 procent. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna på egnahemshus i hela landet med 1,9 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Priserna på småhustomter var under juli-september i genomsnitt 13,1 euro i hela landet och den genomsnittliga tomtarealen var 2 471 kvadratmeter. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna på småhustomter med 1,2 procent i hela landet.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus 1985-3:e kvartalet 2008, index 1985=100

Prisindex för fastigheter 1985=100
Indextalen för 3:e kvartalet 2008, förändringar1 från 2:a kvartalet 2008 och
3:e kvartalet 2007 samt viktiga statistiska nyckeltal för de köp som omfattas av statistiken

Index-
tal2
III/2008
Index-
förändring, %
II2008-III/2008
Index-
förändring, %
III/2007-III/2008
Medelpris
€/m2
III/2008
Antal
köp
i statistiken
EGNAHEMSHUS
Region2
Hela landet 303,2 -1,9 2,3 1 303 2 508
Huvudstadsregionen 359,5 4,9 7,8 2 839 75
Övriga Finland 297,6 -2,6 1,7 1 250 2 433
Kommuner med mer än 100 000 invånare 361,9 3,9 5,5 2 455 152
med 60 000-100 000 invånare 287,4 -6,9 -8,3 1 300 135
med 20 000-59 999 invånare 314,2 -1,1 2,1 1 493 683
med mindre än 20 000 invånare 283,9 -3,5 2,6 1 103 1 538

1 Förändringsprocenten räknas med hjälp av indextalet. På grund av skillnader i materialets struktur kan förändringen inte räknas direkt
utgående från det genomsnittliga kvadratmeterpriset.
2 Om antalet köp inom området är litet accentueras betydelsen av enskilda köp, vilket innebär att man bör förhålla sig försiktigt till förändringar (t.ex. huvudstadsregionen).

Prisindexet för fastigheter publiceras bara på internet: http://tilastokeskus.fi/til/kihi/index.html

Källa: Prisindex för fastigheter, 3:e kvartalet 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Paula Paavilainen (09) 1734 3397, asuminen.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 3:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2008/03/kihi_2008_03_2008-12-12_tie_001_sv.html