Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.3.2009

Priserna på egnahemshus sjönk med 4,3 procent under oktober-december

Priserna på egnahemshus sjönk under det sista kvartalet år 2008 i hela landet med i genomsnitt 4,3 procent jämfört med året innan. Inom huvudstadsregionen sjönk priserna med 5,1 procent och i övriga Finland med 4,2 procent. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna på egnahemshus i hela landet med 4,1 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Handeln med egnahemshus sjönk kraftigt under det sista kvartalet år 2008. I hela landet var antalet köp 44 procent färre och inom huvudstadsregionen 43 procent färre än under motsvarande period året innan.

Under år 2008 var priserna på egnahemshus nästan oförändrade i hela landet. Inom huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,6 procent, medan de i övriga Finland steg med 0,3 procent. År 2008 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på ett egnahemshus i huvudstadsregionen 2 780 euro och på övriga håll i landet 1 271 euro.

Priserna på småhustomter steg med i genomsnitt 3,6 procent i hela landet under år 2008. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,5 procent. I hela landet var kvadratmeterpriset på tomter i genomsnitt 12,5 euro och i huvudstadsregionen 140,4 euro.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus 1985-4:e kvartalet 2008, index 1985=100

Prisindex för fastigheter 1985=100
Indextalen för 4:e kvartalet 2008, förändringar1 från 3:e kvartalet 2008 och
4:e kvartalet 2007 samt viktiga statistiska nyckeltal för de köp som omfattas av statistiken

Index-
tal22
IV/2008
Index-
förändring, %
III/2008-IV/2008
Index-
förändring, %
IV/2007-IV/2008
Medelpris
€/m2
IV/2008
Antal
köp
i statistiken
EGNAHEMSHUS
 
Region2
Hela landet 290,8 -4,1 -4,3 1 285 1 340
Huvudstadsregionen 326,0 -9,3 -5,1 2 752 51
Övriga Finland 287,2 -3,5 -4,2 1 223 1 289
Kommuner med mer än 100 000 invånare 318,9 -11,9 -7,7 2 240 96
med 60 000-100 000 invånare 274,4 -4,5 -14,4 1 214 88
med 20 000-59 999 invånare 303,8 -3,3 -5,0 1 449 346
med mindre än 20 000 invånare 277,6 -2,2 -1,9 1 102 810

1 Förändringsprocenten räknas med hjälp av indextalet. På grund av skillnader i materialets struktur kan förändringen inte räknas direkt
utgående från det genomsnittliga kvadratmeterpriset.
2 Om antalet köp inom området är litet accentueras betydelsen av enskilda köp, vilket innebär att man bör förhålla sig försiktigt till förändringar (t.ex. huvudstadsregionen).

Prisindexet för fastigheter publiceras bara på internet: http://tilastokeskus.fi/til/kihi/index.html

Källa: Prisindex för fastigheter, 4:e kvartalet 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Paula Paavilainen (09) 1734 3397,asuminen@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 13.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 4:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2008/04/kihi_2008_04_2009-03-13_tie_001_sv.html