Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.6.2009

Priserna på egnahemshus sjönk under januari-mars med 4,1 procent

Priserna på egnahemshus sjönk under det första kvartalet år 2009 med i genomsnitt 4,1 procent i hela landet jämfört med året innan. Inom huvudstadsregionen sjönk priserna med 14,0 procent och i övriga Finland med 3,0 procent. Jämfört med föregående kvartal var priserna på egnahemshus i genomsnitt nästan oförändrade i hela landet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Antalet köp av egnahemshus fortsatte att sjunka under januari-mars i år. I hela landet var antalet köp 39 procent färre och inom huvudstadsregionen 45 procent färre än under motsvarande period året innan.

Kvadratmeterpriserna på småhustomter var under det första kvartalet år 2009 i genomsnitt 11,0 euro i hela landet och den genomsnittliga tomtarealen var 2 680 kvadratmeter. Jämfört med föregående kvartal steg tomtpriserna med 2,7 procent i hela landet.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus 1985-1:a kvartalet 2009, index 1985=100

Prisindex för fastigheter 1985=100
Indextalen för 1:a kvartalet 2009, förändringar1 från 4:e kvartalet 2008 och
1:a kvartalet 2008 samt viktiga statistiska nyckeltal för de köp som omfattas av statistiken

  Index-
tal2
I/2009
Index-
förändring, %
IV/2008-I/2009
Index-
förändring, %
I/2008-I/2009
Medelpris
€/m2
I/2009
Antal
köp
i statistiken
EGNAHEMSHUS
 
Region2
Hela landet 291,3 0,1 -4,1 1 333 1 309
Huvudstadsregionen 277,7 -14,8 -14,0 2 350 41
Övriga Finland 292,8 1,9 -3,0 1 298 1 268
Kommuner med mer än 100 000 invånare 295,0 -7,5 -11,0 2 047 103
med 60 000-100 000 invånare 296,5 8,1 -5,3 1 363 84
med 20 000-59 999 invånare 302,3 -0,5 -2,1 1 447 401
med mindre än 20 000 invånare 283,4 2,1 -3,2 1 162 721

1 Förändringsprocenten räknas med hjälp av indextalet. På grund av skillnader i materialets struktur kan förändringen inte räknas direkt
utgående från det genomsnittliga kvadratmeterpriset.
2 Om antalet köp inom området är litet accentueras betydelsen av enskilda köp, vilket innebär att man bör förhålla sig försiktigt till förändringar (t.ex. huvudstadsregionen).

Prisindexet för fastigheter publiceras bara på internet: http://tilastokeskus.fi/til/kihi/index.html

Källa: Prisindex för fastigheter, 1:a kvartalet 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Paula Paavilainen (09) 1734 3397, asuminen@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 1:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2009/01/kihi_2009_01_2009-06-12_tie_001_sv.html