Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.9.2009

Priserna på egnahemshus sjönk under april-juni med 4,0 procent

Priserna på egnahemshus sjönk under det andra kvartalet år 2009 med i genomsnitt 4,0 procent i hela landet jämfört med året innan. Inom huvudstadsregionen sjönk priserna med 6,8 procent och i övriga Finland med 3,7 procent. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 1,9 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Antalet köp av egnahemshus fortsatte att sjunka under april-juni i år. I huvudstadsregionen var antalet köp femtedel färre än under motsvarande period året innan.

Kvadratmeterpriserna på småhustomter var under det andra kvartalet år 2009 i genomsnitt 13,0 euro i hela landet och den genomsnittliga tomtarealen var 2 337 kvadratmeter. Jämfört med föregående kvartal steg tomtpriserna med 0,6 procent i hela landet.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus 1985-2:a kvartalet 2009, index 1985=100

Prisindex för fastigheter 1985=100
Indextalen för 2:a kvartalet 2009, förändringar1 från 1:a kvartalet 2009 och 2:a kvartalet 2008 samt viktiga statistiska nyckeltal för de köp3 som omfattas av statistiken

Index-
tal
II/2009
Index-
förändring, %
I/2009-II/2009
Index-
förändring, %
II/2008-II/2009
Medelpris
€/m2
II/2009
Antal
köp
i statistiken
EGNAHEMSHUS
 
Region2
Hela landet 296,8 1,9 -4,0 1 361 2 029
Huvudstadsregionen 319,2 14,9 -6,8 2 614 84
Övriga Finland 294,5 0,6 -3,7 1 302 1 945
Kommuner med mer än 100 000 invånare 323,0 9,5 -7,2 2 111 186
med 60 000-100 000 invånare 303,5 2,4 -1,8 1 464 136
med 20 000-59 999 invånare 313,0 3,6 -1,4 1 472 641
med mindre än 20 000 invånare 280,3 -1,1 -4,8 1 136 1066

1 Förändringsprocenten räknas med hjälp av indextalet. På grund av skillnader i materialets struktur kan förändringen inte räknas direkt
utgående från det genomsnittliga kvadratmeterpriset.
2 Om antalet köp inom området är litet accentueras betydelsen av enskilda köp, vilket innebär att man bör förhålla sig försiktigt till förändringar (t.ex. huvudstadsregionen).
3 I samband med registersammanslagningar lämnas en del av köpen utanför statistiken.

Prisindexet för fastigheter publiceras bara på internet: http://tilastokeskus.fi/til/kihi/index.html

Källa: Prisindex för fastigheter, 2:a kvartalet 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Paula Paavilainen (09) 1734 3397, asuminen@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 11.9.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 2:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2009/02/kihi_2009_02_2009-09-11_tie_001_sv.html