Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.12.2009

Priserna på egnahemshus sjönk under juli-september med 3,0 procent

Priserna på egnahemshus sjönk under det tredje kvartalet år 2009 med i genomsnitt 3,0 procent i hela landet jämfört med året innan. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 13,5 procent och i övriga Finland med 1,8 procent. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 0,9 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Antalet köp av egnahemshus fortsatta att sjunka på årsbasis under juli-september 2009 på hela landets nivå. I huvudstadsregionen gjordes över en fjärdedel fler köp än under motsvarande tidpunkt året innan. I övriga Finland sjönk antalet köp med omkring 5 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade antalet köp med omkring en femtedel på hela landets nivå.

Under det tredje kvartalet 2009 sjönk kvadratmeterpriserna på småhustomter i hela landet med i genomsnitt 4,7 procent jämfört med föregående år. Jämfört med föregående kvartal steg priserna med 7,7 procent. Kvadratmeterpriserna på småhustomter var i genomsnitt 14,5 euro och den genomsnittliga tomtarealen var 2 499 kvadratmeter.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus 1985-3:e kvartalet 2009, index 1985=100

Prisindex för fastigheter 1985=100
Indextalen för 3:e kvartalet 2009, förändringar1 från 2:a kvartalet 2009 och
3:e kvartalet 2008 samt viktiga statistiska nyckeltal för de köp3 som omfattas av statistiken

  Index-
tal2
III/2009
Index-
förändring, %
II/2009-III/2009
Index-
förändring, %
III/2008-III/2009
Medelpris
€/m2
III/2009
Antal
köp
i statistiken
EGNAHEMSHUS
Region2
Hela landet 294,1 -0,9 -3,0 1 320 2 403
Huvudstadsregionen 311,0 -2,6 -13,5 2 587 95
Övriga Finland 292,3 -0,7 -1,8 1 267 2 308
Kommuner med mer än 100 000 invånare 317,9 -1,6 -12,2 2 163 205
med 60 000-100 000 invånare 316,1 4,1 10,0 1 443 141
med 20 000-59 999 invånare 306,5 -2,1 -2,4 1 463 681
med mindre än 20 000 invånare 279,0 -0,5 -1,7 1 109 1 376

1 Förändringsprocenten räknas med hjälp av indextalet. På grund av skillnader i materialets struktur kan förändringen inte räknas direkt
utgående från det genomsnittliga kvadratmeterpriset.
2 Om antalet köp inom området är litet accentueras betydelsen av enskilda köp, vilket innebär att man bör förhålla sig försiktigt till förändringar (t.ex. huvudstadsregionen).
3 I samband med registersammanslagningar lämnas en del av köpen utanför statistiken.

Prisindexet för fastigheter publiceras bara på internet: http://tilastokeskus.fi/til/kihi/index.html

Källa: Prisindex för fastigheter, 3:e kvartalet 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Paula Paavilainen (09) 1734 3397, asuminen@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 11.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 3:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2009/03/kihi_2009_03_2009-12-11_tie_001_sv.html