Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.3.2010

Priserna på egnahemshus steg med 5,4 procent under oktober-december

Priserna på egnahemshus steg under det sista kvartalet år 2009 i hela landet med i genomsnitt 5,4 procent jämfört med året innan. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 0,2 procent och i övriga Finland med 6,0 procent. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 4,2 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

År 2009 sjönk priserna på egnahemshus med 1,5 procent i hela landet. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 8,7 procent och i övriga Finland med 0,7 procent. År 2009 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på ett egnahemshus i huvudstadsregionen 2 612 euro och på övriga håll i landet 1 301 euro.

Under det sista kvartalet 2009 steg priserna på småhustomter i hela landet med 13,4 procent jämfört med året innan. Priserna steg med 2,0 procent från föregående kvartal. Kvadratmeterpriserna på småhustomter var 16,0 euro i hela landet och den genomsnittliga tomtarealen var 2 377 kvadratmeter.

År 2009 sjönk priserna på småhustomter med 6,2 procent i hela landet. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 8,6 procent och i övriga Finland med 5,4 procent. År 2009 var kvadratmeterpriset på småhustomter i huvudstadsregionen 135,7 euro och på övriga håll i landet 11,1 euro.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus 1985-4:e kvartalet 2009, index 1985=100

Prisindex för fastigheter 1985=100
Indextalen för 4:e kvartalet 2009, förändringar1,3 från 3:e kvartalet 2009 och
4:e kvartalet 2008 samt viktiga statistiska nyckeltal för de köp3 som omfattas av statistiken

Index-
tal2
IV/2009
Index-
förändring, %
III/2009-IV/2009
Index-
förändring, %
IV/2008-IV/2009
Medelpris
€/m2
IV/2009
Antal
köp
i statistiken
EGNAHEMSHUS
Region2
Hela landet 306,6 4,2 5,4 1 415 2 014
Huvudstadsregionen 326,6 5,0 0,2 2 740 98
Övriga Finland 304,4 4,1 6,0 1 342 1 916
Kommuner med mer än 100 000 invånare 334,9 5,4 5,0 2 388 191
med 60 000-100 000 invånare 329,8 4,3 20,2 1 527 112
med 20 000-59 999 invånare 322,5 5,2 6,1 1 551 624
med mindre än 20 000 invånare 288,3 3,3 3,8 1 156 1 087

1 Förändringsprocenten räknas med hjälp av indextalet. På grund av skillnader i materialets struktur kan förändringen inte räknas direkt
utgående från det genomsnittliga kvadratmeterpriset.
2 Om antalet köp inom området är litet accentueras betydelsen av enskilda köp, vilket innebär att man bör förhålla sig försiktigt till förändringar (t.ex. huvudstadsregionen).
3 I samband med registersammanslagningar lämnas en del av köpen utanför statistiken.

Prisindexet för fastigheter publiceras bara på internet: http://tilastokeskus.fi/til/kihi/index.html

Källa: Prisindex för fastigheter, 4:e kvartalet 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Tanja Huovinen (09) 1734 3632, asuminen@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 4:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2009/04/kihi_2009_04_2010-03-12_tie_001_sv.html