Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2010

Priserna på egnahemshus steg med 9,9 procent under juli–september

Priserna på egnahemshus ökade under tredje kvartalet år 2010 i hela landet med i genomsnitt 9,9 procent från året innan. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 16,9 procent och i övriga Finland med 9,0 procent. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 0,9 procent. Kvadratmeterpriserna på egnahemshus var 2 956 euro i huvudstadsregionen och 1 397 euro i övriga Finland.Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus, 3:e kvartalet 2010, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på egnahemshus, 3:e kvartalet 2010, index 2005=100

Under tredje kvartalet år 2010 steg priserna på egnahemstomter hela landet med 14,0 procent från året innan. Tomtpriserna steg med 5,1 procent från föregående kvartal. Kvadratmeterpriserna på egnahemstomter var 16,4 euro i hela landet och den genomsnittliga tomtarealen var 2 418 kvadratmeter.

Under april–juni 2010 steg priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 8,1 procent från året innan. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 4,8 procent och i övriga Finland med 8,5 procent. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 1,2 procent. Under andra kvartalet år 2010 steg priserna på egnahemstomter med 12,1 procent från året innan. Tomtpriserna steg med 10,2 procent från föregående kvartal.

Under januari–mars 2010 steg priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 9,4 procent från året innan. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 18,0 procent och i övriga Finland med 8,4 procent. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 4,0 procent. Under första kvartalet år 2010 steg priserna på egnahemstomter med 8,0 procent från året innan. Tomtpriserna sjönk med 4,5 procent från föregående kvartal.

Statistiken över fastighetspriser förnyas

Basåret för statistiken över fastighetspriser har ändrats till år 2005. Viktstrukturen, regressionsmodellens parametrar och områdesindelningen i statistiken har uppdaterats. Den nya tidsserien har räknats från början av år 2005. Den förnyade tidsserien beaktar retroaktivt kommunförändringarna år 2009. På grund av de förbättrade registersammanlagningarna har antalet fastighetsköp i statistiken ökat också retroaktivt. Fr.o.m. 4:e kvartalet år 2009 har indextalen i fastighetsprisindexets serie 1985=100 kedjats för hela landets, huvudstadsregionens och övriga Finlands del för att motsvara förändringarna i fastighetsprisindexets serie 2005=100.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 10.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 3:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2010/03/kihi_2010_03_2010-12-10_tie_001_sv.html