Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.3.2011

Priserna på egnahemshus steg med 5,0 procent under october–december

Priserna på egnahemshus steg under det sista kvartalet år 2010 i hela landet med i genomsnitt 5,0 procent jämfört med året innan. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 1,0 procent och i övriga Finland med 5,6 procent. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 1,0 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på egnahemshus, index 2005=100

Under sista kvartalet 2010 steg priserna på småhustomter i hela landet med 16,8 procent jämfört med året innan. Priserna steg med 5,6 procent från föregående kvartal. Kvadratmeterpriserna på småhustomter var 17,5 euro i hela landet och den genomsnittliga tomtarealen var 2 471 kvadratmeter.

År 2010 steg priserna på egnahemshus med 8,1 procent i hela landet. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 9,9 procent och i övriga Finland med 7,8 procent. År 2010 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på ett egnahemshus i huvudstadsregionen 2 878 euro och på övriga håll i landet 1 402 euro. Antalet köp av egnahemshus uppgick år 2010 till omkring en femtedel fler än året innan.

Priserna på småhustomter steg med 12,7 procent i hela landet år 2010 jämfört med år 2009. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 3,5 procent och i övriga Finland med 15,5 procent. År 2010 var kvadratmeterpriset på småhustomter i huvudstadsregionen 146,6 euro och på övriga håll i landet 13,7 euro. Antalet köp av tomter uppgick till ungefär en femtedel fler än år 2009.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 11.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 4:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2010/04/kihi_2010_04_2011-03-11_tie_001_sv.html