Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.6.2011

Priserna på egnahemshus steg under januari–mars med 4,3 procent

Priserna på egnahemshus steg under första kvartalet 2011 med i genomsnitt 4,3 procent i hela landet jämfört med året innan. Inom huvudstadsregionen sjönk priserna med 2,0 procent, medan de i övriga Finland steg med 5,1 procent. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 3,2 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på egnahemshus, index 2005=100

Under första kvartalet 2011 steg priserna på småhustomter i hela landet med 8,0 procent jämfört med året innan. Priserna sjönk med 11,7 procent från föregående kvartal. Kvadratmeterpriserna på småhustomter var 20,7 euro i hela landet och den genomsnittliga tomtarealen var 2 173 kvadratmeter.

Sett till storområde steg priserna på egnahemshus mest jämfört med året innan i Östra Finland, med 6,0 procent, medan priserna på småhustomter steg mest i Södra Finland, med 12,4 procent. I Västra Finland sjönk priserna däremot med 5,2 procent.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 10.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 1:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2011/01/kihi_2011_01_2011-06-10_tie_001_sv.html