Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.9.2011

Priserna på egnahemshus steg under april–juni med 5,7 procent

Priserna på egnahemshus steg under andra kvartalet 2011 med i genomsnitt 5,7 procent i hela landet jämfört med året innan. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 12,5 procent och i övriga Finland var ökningen 4,8 procent. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 2,6 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på egnahemshus, index 2005=100

Under andra kvartalet 2011 sjönk priserna på småhustomter i hela landet med 3,3 procent jämfört med året innan. Priserna sjönk med 1,3 procent från föregående kvartal. Kvadratmeterpriserna på småhustomter var 15,1 euro i hela landet och den genomsnittliga tomtarealen var 2 355 kvadratmeter.

Sett till storområde steg priserna på egnahemshus mest jämfört med året innan i Norra Finland, med 7,3 procent, och minst i Östra Finland, med 3,8 procent, medan priserna på småhustomter steg mest i Östra Finland, med 10,6 procent, och sjönk mest i Södra Finland, med 14,5 procent.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 9.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 2:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2011/02/kihi_2011_02_2011-09-09_tie_001_sv.html