Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.12.2011

Priserna på egnahemshus steg under juli–september med 0,4 procent

Priserna på egnahemshus steg under tredje kvartalet 2011 med i genomsnitt 0,4 procent i hela landet jämfört med året innan. Inom huvudstadsregionen sjönk priserna med 3,2 procent, medan de i övriga Finland steg med 0,9 procent. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 4,2 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på egnahemshus, index 2005=100

Under tredje kvartalet 2011 sjönk priserna på småhustomter i hela landet med 4,7 procent jämfört med året innan. Priserna steg med 3,6 procent från föregående kvartal. Kvadratmeterpriserna på småhustomter var 18,4 euro i hela landet och den genomsnittliga tomtarealen var 2 391 kvadratmeter.

Sett till storområde steg priserna på egnahemshus mest jämfört med året innan i Östra Finland, med 2,7 procent, och minst i Västra Finland, med 2,5 procent. Priserna på småhustomter steg bara i Södra Finland, med 1,6 procent, och sjönk i övriga Finland.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 9.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 3:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2011/03/kihi_2011_03_2011-12-09_tie_001_sv.html