Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.3.2012

Priserna på egnahemshus steg med 0,8 procent under oktober–december

Priserna på egnahemshus steg under sista kvartalet 2011 med i genomsnitt 0,8 procent i hela landet jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 4,3 procent och i övriga Finland med 0,4 procent. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 0,6 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på egnahemshus, index 2005=100

Under fjärde kvartalet 2011 sjönk priserna på småhustomter i hela landet med 10,5 procent jämfört med året innan. Priserna sjönk med 0,7 procent från föregående kvartal. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomten var 19,3 euro i hela landet och den genomsnittliga tomtarealen var 2 392 kvadratmeter.

Sett till storområde steg priserna på egnahemshus mest jämfört med året innan i Norra Finland, med 3,4 procent. I Västra Finland sjönk priserna med 1,9 procent. Priserna på småhustomter minskade minst i Södra Finland, med 2,9 procent, och mest i Östra Finland, med 35,4 procent.

År 2011 steg priserna på egnahemshus med 2,8 procent i hela landet, med 2,7 procent i huvudstadsregionen och med 2,8 procent i övriga Finland. År 2011 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus i huvudstadsregionen 3 021 euro och på övriga håll i landet 1 439 euro.

Priserna på småhustomter sjönk med 2,9 procent i hela landet år 2011. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,9 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 4,2 procent. År 2011 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomten i huvudstadsregionen 161,0 euro och på övriga håll i landet 14,2 euro.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 9.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 4:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2011/04/kihi_2011_04_2012-03-09_tie_001_sv.html