Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.6.2012

Priserna på egnahemshus steg under januari–mars med 0,6 procent

Priserna på egnahemshus steg under första kvartalet 2012 med i genomsnitt 0,6 procent i hela landet jämfört med året innan. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 4,0 procent och i övriga Finland var de nästan oförändrade. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 2,9 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på egnahemshus, index 2005=100

Under första kvartalet 2012 steg priserna på småhustomter i hela landet med 0,8 procent jämfört med året innan. Priserna sjönk med 0,6 procent från föregående kvartal. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter var 20,2 euro i hela landet och den genomsnittliga tomtarealen var 2 089 kvadratmeter.

Sett till storområde steg priserna på egnahemshus mest jämfört med året innan i Norra Finland, med 2,6 procent. I Östra Finland sjönk priserna med 1,4 procent. Däremot steg priserna på småhustomter i Östra Finland med 13,6 procent och sjönk i Västra och Norra Finland med 0,5 procent.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 1:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2012/01/kihi_2012_01_2012-06-08_tie_001_sv.html