Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.9.2012

Priserna på egnahemshus sjönk under april-juni med 1,5 procent

Priserna på egnahemshus sjönk under andra kvartalet 2012 med i genomsnitt 1,5 procent i hela landet jämfört med året innan. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 8,2 procent och i övriga Finland med 0,6 procent. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 0,5 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på egnahemshus, index 2005=100

Under andra kvartalet 2012 steg priserna på småhustomter i hela landet med 7,6 procent jämfört med året innan. Priserna steg med 5,3 procent från föregående kvartal. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter var 18,3 euro i hela landet och den genomsnittliga tomtarealen var 2 247 kvadratmeter.

Sett till storområde sjönk priserna på egnahemshus mest jämfört med året innan i Norra Finland, med 5,2 procent. I Östra Finland steg priserna med 1,3 procent. Priserna på småhustomter steg i Norra Finland med 11,2 procent och sjönk i Östra Finland med 11,2 procent.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 7.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 2:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2012/02/kihi_2012_02_2012-09-07_tie_001_sv.html