Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.12.2012

Priserna på egnahemshus sjönk under juli-september med 1,4 procent

Priserna på egnahemshus sjönk under det tredje kvartalet år 2012 med i genomsnitt 1,4 procent i hela landet jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,9 procent på årsnivå, medan de sjönk med 1,9 procent i övriga Finland. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 4,1 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på egnahemshus, index 2005=100

Under tredje kvartalet 2012 sjönk priserna på småhustomter i hela landet med 2,9 procent jämfört med året innan. Priserna sjönk med 6,5 procent från föregående kvartal. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter var 19,0 euro i hela landet och den genomsnittliga tomtarealen var 2 179 kvadratmeter.

Sett till storområde sjönk priserna på egnahemshus mest jämfört med året innan i Östra Finland, med 3,6 procent. Priserna på småhustomter sjönk i Södra Finland med 4,6 procent och steg i Östra Finland med 8,6 procent.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Petteri Rautaporras 09 1734 3472, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 7.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 3:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2012/03/kihi_2012_03_2012-12-07_tie_001_sv.html