Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.3.2013

Priserna på egnahemshus steg med 1,4 procent under oktober–december

Priserna på egnahemshus steg under sista kvartalet 2012 i hela landet med i genomsnitt 1,4 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 11,8 procent på årsnivå, medan de var nästan oförändrade i övriga Finland. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 2,2 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på egnahemshus, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på egnahemshus, index 2005=100

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus 1 545 euro under sista kvartalet 2012. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus 3 158 euro. I övriga landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 1 423 euro.

Under sista kvartalet 2012 steg priserna på småhustomter i hela landet med 7,1 procent jämfört med året innan. Priserna steg med 9,4 procent från föregående kvartal. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter var 21,6 euro i hela landet och den genomsnittliga tomtarealen var 2 103 kvadratmeter.

År 2012 sjönk priserna på egnahemshus med 0,2 procent i hela landet. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,4 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,6 procent. År 2012 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus i huvudstadsregionen 3 023 euro och på övriga håll i landet 1 441 euro.

Priserna på småhustomter steg med 3,1 procent i hela landet år 2012. I huvudstadsregionen steg priserna med 4,4 procent och i övriga Finland med 2,7 procent. År 2012 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter i huvudstadsregionen 154,8 euro och på övriga håll i landet 15,6 euro.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 4:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2012/04/kihi_2012_04_2013-03-08_tie_001_sv.html