Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.9.2013

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under april-juni med 2,1 procent

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under andra kvartalet år 2013 i hela landet med i genomsnitt 2,1 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,8 procent på årsnivå, medan de sjönk med 2,4 procent i övriga Finland. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna på gamla egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 1,2 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2005=100

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus 1 560 euro under andra kvartalet 2013. I huvudstadsregionen var det geomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus 3 047 euro. I övriga landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 1 461 euro.

Under andra kvartalet 2013 steg priserna på småhustomter i hela landet med 0,8 procent jämfört med året innan. Priserna sjönk med 2,2 procent från föregående kvartal. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter var 20,7 euro i hela landet och den genomsnittliga tomtarealen var 2 212 kvadratmeter.

Priserna på nya egnahemshus steg under andra kvartalet 2013 i hela landet med i genomsnitt 1,8 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna med 0,4 procent. Uppgifterna om priserna på nya egnahemshus baserar sig på byggnadskostnadsindexet samt på prisuppgifter om både självbyggande och yrkesmässig byggverksamhet.

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 2:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2013/02/kihi_2013_02_2013-09-06_tie_001_sv.html