Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.3.2014

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under oktober-december med 2,9 procent


Korrigerad 7.3.2014 klo 10:30. Den korrigerande punkten är markerad med rött, var tidigare “på årsnivå”.

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under fjärde kvartalet 2013 i hela landet med i genomsnitt 2,9 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 10,8 procent jämfört med motsvarande period året innan och med 1,9 procent i övriga Finland. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna på gamla egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 0,3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2005=100

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus 1 474 euro under fjärde kvartalet 2013. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus 2 837 euro. I övriga landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 1 394 euro.

Under fjärde kvartalet 2013 sjönk priserna på småhustomter i hela landet med 3,2 procent jämfört med året innan. Priserna sjönk med 0,3 procent från föregående kvartal. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter var 25,3 euro i hela landet och den genomsnittliga tomtarealen var 2 088 kvadratmeter.

Priserna på nya egnahemshus steg under fjärde kvartalet 2013 i hela landet med 1,3 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal var priserna nästan oförändrade. Uppgifterna om priserna på nya egnahemshus baserar sig på byggnadskostnadsindexet samt på prisuppgifter om både självbyggande och yrkesmässig byggverksamhet.

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

År 2013 sjönk priserna på gamla egnahemshus med 1,5 procent i hela landet. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,1 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,5 procent. År 2013 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus i huvudstadsregionen 2 988 euro och på övriga håll i landet 1 429 euro. År 2013 priserna på nya egnahemshus steg med 1,7 procent i hela landet.

Priserna på småhustomter steg med 3,0 procent i hela landet år 2013. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,6 procent och i övriga Finland med 3,1 procent. År 2013 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter i huvudstadsregionen 172,5 euro och på övriga håll i landet 15,3 euro.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Elina Pääkkö 09 1734 3385, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 7.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 4:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2013/04/kihi_2013_04_2014-03-07_tie_001_sv.html