Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.6.2014

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under januari-mars med 3,3 procent från året innan

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under första kvartalet 2014 i hela landet med i genomsnitt 3,3 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 8,9 procent från motsvarande period året innan och i övriga Finland med 2,6 procent. Jämfört med sista kvartalet 2013 steg priserna på gamla egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 0,7 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2005=100

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus 1 531 euro under första kvartalet 2014. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus 2 861 euro. I övriga landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 1 438 euro.

Under första kvartalet 2014 sjönk priserna på småhustomter i hela landet med 0,6 procent från motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal steg tomtpriserna med 3,5 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter var 20,3 euro i hela landet och den genomsnittliga tomtarealen var 2 245 kvadratmeter.

Priserna på nya egnahemshus steg under första kvartalet 2014 i hela landet med 0,8 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna med 0,2 procent. Uppgifterna om priserna på nya egnahemshus baserar sig på byggnadskostnadsindexet samt på prisuppgifter om både självbyggande och yrkesmässig byggverksamhet.

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Elina Pääkkö 09 1734 3385, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (181,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 1:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2014/01/kihi_2014_01_2014-06-06_tie_001_sv.html