Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.3.2017

Priserna på gamla egnahemshus steg under oktober-december med 0,5 procent från året innan

Priserna på gamla egnahemshus steg under fjärde kvartalet år 2016 i hela landet med i genomsnitt 0,5 procent jämfört med året innan. Inom huvudstadsregionen var priserna oförändrade och i övriga Finland steg de med 0,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna på gamla egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 2,3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2005=100

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus 1 577 euro under fjärde kvartalet 2016. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus 3 074 euro. I övriga landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 1 476 euro.

Under fjärde kvartalet 2016 sjönk priserna på småhustomter i hela landet med 2,5 procent jämfört med året innan. Jämfört med föregående kvartal steg tomtpriserna med 0,5 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter var 32,2 euro i hela landet och den genomsnittliga tomtarealen var 2 056 kvadratmeter.

Priserna på nya egnahemshus steg under fjärde kvartalet 2016 i hela landet med 1,5 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna med 0,5 procent. Uppgifterna om priserna på nya egnahemshus baserar sig på byggnadskostnadsindexet samt på prisuppgifter om både självbyggande och yrkesmässig byggverksamhet.

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

År 2016 steg priserna på gamla egnahemshus med 1,1 procent i hela landet. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,9 procent och i övriga Finland med 1,0 procent. År 2016 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus i huvudstadsregionen 3 094 euro och på övriga håll i landet 1 485 euro. Priserna på nya egnahemshus steg med 1,5 procent i hela landet år 2016.

Priserna på småhustomter steg med 3,9 procent i hela landet år 2016. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,8 procent och i övriga Finland med 4,2 procent. År 2016 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter i huvudstadsregionen 169,4 euro och på övriga håll i landet 20,7 euro.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (171,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 4:e kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2016/04/kihi_2016_04_2017-03-06_tie_001_sv.html